กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และคณะนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และคณะนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 นายเจษฎา ชวาลภาคย์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยเหมิน ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และคณะนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน รวม 18 คน มาทัศนศึกษาที่เมืองฮาร์บินและกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 16 – 22 มกราคม 2553 และได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย ที่กรุงปักกิ่ง คณะฯ ได้เข้าพบ นายหลี่หมิน รองผู้อำนวยสำนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

นายเฉินยู่เจี๋ย อดีตผู้อำนวยการต่างประเทศ คณะกรรมาธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานสภาชิกสภาผู้แทนราษฏรแห่งชาติจีน และร้อยโท จางรุ่ยจง อดีตผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ คณะกรรมาธิการ ณ มหาศาลาประชาชน

ในโอกาสนี้นายจาง หยู่ตง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหวาเฉียว นครฝูเจี้ยน นายเจ้า กวงหมิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัยหัวเหวิน กรุงปักกิ่ง นายจาง เติง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตเรื่องการขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ

สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต

ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาหัวเฉียว นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย – จีน ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเข้าสู่ปีที่ 5 โดยข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้รับทุนการศึกษาจะได้เดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปีการศึกษา 2552 – 2553 สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับประเทศไทยจำนวน 30 ทุน (มูลค่าประมาณทุนละ 300,000 บาทต่อปี) ทั้งนี้ ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องเป็นข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และได้รับคัดเลือกจากส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้กับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน พิจารณา

จัดสรรทุนต่อไป

                                                                                                     นายอิสระพันธ์ ชวันกุล

                                                                                                            เรียบเรียง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ