การบรรยายที่มหาวิทยาลัย East China Normal University

การบรรยายที่มหาวิทยาลัย East China Normal University

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา น.ส. จีระพร จีระนันทกิจ เลขานุการโทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัย East China Normal University นครเซี่ยงไฮ้ให้กับอาสาสมัครชาวจีนจำนวน 100 คนที่จะไปสอนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อในประเทศไทยภายใต้แผนการดำเนินงานของ Hanban ในเดือนเมษายนปีนี้
น.ส. จีระพรฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งด้านพระราชวงศ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้กับอาสาสมัครทั้ง 100 คน ทำให้อาสาสมัครซึ่งส่วนมากไม่เคยไปประเทศไทยรู้จักประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น และมีความสนใจอยากจะไปเมืองไทยโดยเร็ว
นอกจากนี้ ในระหว่างการบรรยาย ผู้บรรยายและผู้ฟังบรรยายยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันด้วย ได้รับความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดีจากอาสาสมัครทั้งหมด และทำให้อาสาสมัครชาวจีนที่เข้ารับฟังการบรรยายเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในประเทศไทย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ