การบรรยายที่มหาวิทยาลัย East China Normal University

การบรรยายที่มหาวิทยาลัย East China Normal University

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา น.ส. จีระพร จีระนันทกิจ เลขานุการโทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัย East China Normal University นครเซี่ยงไฮ้ให้กับอาสาสมัครชาวจีนจำนวน 100 คนที่จะไปสอนภาษาจีนที่สถาบันขงจื๊อในประเทศไทยภายใต้แผนการดำเนินงานของ Hanban ในเดือนเมษายนปีนี้
น.ส. จีระพรฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งด้านพระราชวงศ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้กับอาสาสมัครทั้ง 100 คน ทำให้อาสาสมัครซึ่งส่วนมากไม่เคยไปประเทศไทยรู้จักประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น และมีความสนใจอยากจะไปเมืองไทยโดยเร็ว
นอกจากนี้ ในระหว่างการบรรยาย ผู้บรรยายและผู้ฟังบรรยายยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันด้วย ได้รับความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดีจากอาสาสมัครทั้งหมด และทำให้อาสาสมัครชาวจีนที่เข้ารับฟังการบรรยายเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในประเทศไทย

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง