การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมถึงวันที่ 1 กันยายน 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน โดยมีผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผน กรมเอเชียตะวันออก และกรมการกงสุลเข้าร่วมด้วย ในการประชุมได้มีการหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในอนาคต รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีนในปีงบประมาณต่อไปด้วย

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง