การรับเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาว่าการพระราชวัง

การรับเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวจีน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาว่าการพระราชวัง

1. Miss Sun Sifei เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนรับเงินพระราชทาน ครอบครัวละ 90,000 บาทจำนวน 6 ราย ได้แก่

1.1 ครอบครัว Miss Wan Chee Arcadia Pang (หวัน ซี อาร์คาเดียร์ ปัง) สัญชาติจีน (ฮ่องกง)

1.2 ครอบครัว Miss Gao Yuzhu  (เกา ยู่จู) สัญชาติจีน

1.3 ครอบครัว Huang Yu Lan (หวาง ยู๋หลาน) สัญชาติจีน

1.4 ครอบครัว Ms. Chan Wingyan Vivian (ชาน วิง ยาน) สัญชาติจีน(ฮ่องกง)

1.5 ครอบครัว Mr. Di Wu Chen Qi (ตี้หวู่ เฉินฉี) สัญชาติจีน

1.6 ครอบครัว Mr. Weng Da (เวิง ดา) สัญชาติจีน

 

 

2. Mr. Shao Haiming บิดาของ Miss Shao Qing (ซ่าว ฉิง) สัญชาติจีน เข้ารับเงินพระราชทาน จำนวน 90,000 บาท

 

 

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕