การสนับสนุนร้านอาหารไทยในกรุงปักกิ่งในช่วง COVID-19

การสนับสนุนร้านอาหารไทยในกรุงปักกิ่งในช่วง COVID-19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา ได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและเชฟในกรุงปักกิ่งกว่า 20 คน ร่วมพูดคุย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารไทยบนแอพพลิเคชันออนไลน์ของจีนเพื่อส่งเสริมอาหารไทยและช่วยเหลือร้านอาหารไทยในกรุงปักกิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมของว่างไทยและจัดแสดงการตกแต่งจานอาหารเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ชิมอาหารไทยและนำไปประยุกต์กับเมนูอาหารและการจัดแต่งจานของร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มมูลค่าอาหาร โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตฯ และแม่ครัวประจำทำเนียบ อธิบายเกี่ยวกับวิธีการปรุงและการจัดเตรียมวัตถุดิบซึ่งได้รับความสนใจและการชื่นชมอย่างมากจากผู้เข้าร่วม

 

 

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ