การเยือนเมืองเหมียนหยางของอัครราชทูต

การเยือนเมืองเหมียนหยางของอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เดินทางไปพบกับนายกู้ เจี้ยน รองหัวหน้าเขตฟู่เฉิง นายจาง ว่านหง รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เมืองเหมียนหยาง นาย เฉิน หย่งเต๋อ ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่สิรินธร เมืองเหมียนหยาง และผู้แทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน ในโรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่สิรินธร เมืองเหมียนหยาง

ผู้บริหารเมืองเหมียนหยางได้แสดงความขอบคุณทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูที่ได้ประสานงานเป็นอย่างดี ในการรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นล้นพ้น และรายงานว่า หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มีความรุดหน้ามากกว่าทุกโครงการในเมืองเหมียนหยาง รวมทั้งมีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับโรงเรียนประถมแห่งนี้ มีนักเรียนและครูทั้งสิ้น 1800 คน การพระราชทานอาคารเรียนในครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ 3 เท่า และนักเรียนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหว อาคารหลังเดิมมีความเก่าแก่ ทรุดโทรม และสามารถจุนักเรียนได้จำกัดมาก โดยห้องหนึ่งมีนักเรียนนั่งเบียดเสียดกว่า 70 คน และบางห้องเรียนจัดการเรียนการสอนในพื้นที่โล่งนอกอาคาร ซึ่งโครงการก่อสร้างได้เริ่มต้นตั้งแต่ 10 ส.ค. 2552 กำหนดการก่อสร้างใช้เวลา 150 วัน จนถึงวันที่ 20 พ.ย. 52 ใช้เวลาก่อสร้างรวม 3 เดือน 10 วัน สำหรับโครงสร้างของตึก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองเหมียนหยางได้ตรวจสอบแล้ว ผ่านมาตรฐานในการก่อสร้างที่กำหนดแล้วทุกประการ และคาดว่า ทั้งโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 8 ม.ค. 53

ขณะนี้ รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นเงินจำนวน 1.7 ล้านหยวน โดยจะจัดซื้อให้ทันใช้หลังการก่อสร้างเสร็จ นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดสร้างประตูใหญ่ของโรงเรียนและกำแพง สนามกีฬา ซึ่งได้ประมูลราคาเสร็จสิ้นแล้ว เป็นเงิน 8.5 แสนหยวน ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ด้วย ที่ให้การสนับสนุนเงินบางส่วน

อัครราชทูตได้แสดงความขอบคุณผู้แทนเมืองเหมียนหยางและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเป็นอย่างดี ซึ่งการไปเยือนเมืองเหมียนหยางในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อมาเห็นการก่อสร้างที่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งเและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ประสานงานร่วมกัน ทำให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕