กิจกรรมออนไลน์ (Live) ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยผ่านการแต่งกายชุดไทย

กิจกรรมออนไลน์ (Live) ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยผ่านการแต่งกายชุดไทย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงปักกิ่ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยผ่านการแต่งกายชุดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คนไทยจำนวน 4 คน เป็นตัวแทนแต่งกายชุดไทย 4 ภาค โดยได้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Yi Zhi Bo ของ ททท. และ Weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 16.00-17.20 น. มีผู้เข้าชมผ่านแอพพลิเคชั่น Yi Zhi Bo จำนวนประมาณ 370,00 คน และมีผู้เข้าชมผ่านแอพพลิเคชั่น Weibo จำนวนประมาณ 2,000 กว่าคน มีผู้แสดงความเห็น 91 ความเห็น

ในการถ่ายทอดสด พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ชมทางออนไลน์ จากนั้น ได้เชิญตัวแทนชุดไทยแต่ละภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ตามลำดับ นำเสนอเกร็ดความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับชุดไทยและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละภาคในประเทศไทย รวมทั้งร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัล โดยบรรยากาศถ่ายทอดสดออนไลน์เป็นไปอย่างสนุกสนาน และมีผู้ชมออนไลน์เข้ามาร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก โดยผู้ชมได้แสดงความชื่นชอบการจัดกิจกรรม การแต่งกายชุดไทย และได้ให้ความเห็นว่าประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวไทยเมื่อการเดินทางระหว่างประเทศสามารถดำเนินได้ตามปกติ

 

 

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ