ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ขอเชิญชุมชนไทยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสามารถบริจาคโดยตรงที่สภากาชาดไทย  รายละเอียดบัญชีสภากาชาดไทย ดังนี้

ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04190-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย

A/C Name : Thai Red Cross helps flood victims in Thailand

A/C No. : 045-3-04190-6

Siam Commercial Bank PCL, Sapakachat Thai Branch

SWIFT CODE : SICOTHBK

รายการของที่ต้องการรับบริจาค

No.

รายการ

Items

1.

เรือพาย

rowing boat

2.

เต็นท์

tent

3.

ถุงยางชีพ

survival kit (food)

4.

รองเท้าบูท

rubber boots

5.

น้ำดื่ม

drinking water

6.

EM

effective microorganisms

7.

ชุดเวชภัณฑ์

medicine / aid kits

8.

เครื่องสูบน้ำ

water pumps

9.

ชุดไฟสนาม

camping lamp / lantern

10.

แพลอยน้ำ

raft

11.

ยาพ่นกันยุง

mosquito / insect repellant

12.

ไฟฉาย

flashlight

13.

มุ้ง

mosquito net

14.

เครื่องปั่นไฟ

electricity generator

15.

สารส้ม

alum

16.

รถผลิตน้ำดื่ม

drinking water supply mobile unit

17.

ถังน้ำดื่ม

drinking water tank

18.

สุขาเคลื่อนที่

mobile toilet

19.

สุขาพลาสติก หรือกระดาษ

floated toilets (plastic / paper)

20.

เสื้อชูชีพ

life jacket

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ