ข่าวงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเชิญชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งเข้าร่วม ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง โดยในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้นำชุมชนไทยทั้งหมดร่วมกันกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนไทยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕