ข่าวงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเชิญชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งเข้าร่วม ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง โดยในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ได้นำชุมชนไทยทั้งหมดร่วมกันกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนไทยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง