เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์กระทรวงนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อมจีน เนื่องในโอกาสปีแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียน – จีน (ASEAN – China Year of Sustainable Development Cooperation)

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์กระทรวงนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อมจีน เนื่องในโอกาสปีแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียน – จีน (ASEAN – China Year of Sustainable Development Cooperation)

เมื่อวันที่​ 1 เมษายน 2564 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ให้สัมภาษณ์กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีน เนื่องในโอกาสปีแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียน – จีน (ASEAN – China Year of Sustainable Development Cooperation) และการครบรอบ 5 ปีการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation : MLC) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงบทบาทไทยในการช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ MLC และอาเซียน – จีน โดยเฉพาะผ่านโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model : BCG) ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่จะสามารถช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและสมดุล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕