คณะกรรมาธิการสาธารณสุขเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ


เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ประธานคณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2551 โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อศึกษางานด้านการแพทย์แบบผสมผสานโดยการนำ สมุนไพรมารักษาร่วมกับการแพทย์แผนตะวันตก เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์แผนไทย โดยใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งของการให้บริการด้านการสาธารณสุข เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓