คณะนักดนตรีวงดนตรีเอื้อมอารีย์เข้ารับฟังโอวาทของเอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา

คณะนักดนตรีวงดนตรีเอื้อมอารีย์เข้ารับฟังโอวาทของเอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. คณะนักดนตรีวงดนตรีเอื้อมอารีย์จำนวน 32 คนนำโดย รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมายังทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อรับฟังโอวาทของเอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา หลังจากนั้น นางสาวอรนาถ จันทรโอภากร นักดนตรีจะเข้ และวงเครื่องสายตะวันตก 7 คนยังได้แสดงความสามารถด้วยการบรรเลงเพลงสุรินทราหู สามชั้น เพลงพม่าเขว และเพลงลาวแพนลำเพลินให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับฟัง

วงดนตรีเอื้อมอารีย์เดินทางมายังกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อแสดงความสามารถทางดนตรีในงานประชุมดนตรีโลก ครั้งที่ 29 (29th World Conference of the International Society for Music Education, ISME 2010) โดยมีกำหนดการแสดงตั้งแต่วันที่ 1-4 สิงหาคม 2553 เอกอัครราชทูตได้แสดงความยินดีต่อคณะเยาวชนนักดนตรีวงเอื้อมอารีย์ และเสริมว่าการแสดงในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนจะได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีในเวทีระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล

หลังการแสดงเสร็จสิ้นลง เอกอัครราชทูตได้มอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกวงดนตรีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

SHARE