คณะนักเรียนจาก Beijing Student Press Association สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต

คณะนักเรียนจาก Beijing Student Press Association สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 53 เวลา 15.30 น. คณะนักเรียนมัธยมจาก Beijing Student Press Association จำนวน 25 คน นำโดยอาจารย์ประจำสมาคมและผู้สื่อข่าวจาก Mirror Evening News จำนวน 5 คนได้เดินทางมาที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา โดยมีเนื้อหาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับศาลาไทยในงาน Shanghai Expo 2010 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานการณ์การท่องเที่ยวในไทย และระบบการศึกษาของไทย เป็นต้น
ระหว่างการสัมภาษณ์ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการถามคำถาม เช่น ที่มาของแนวคิดการจัดห้องนิทรรศการทั้งสามห้องในศาลาไทย ที่มาของ “น้องไท” สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ประจำศาลาไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาด เป็นต้น เอกอัครราชทูตได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนคณะนักเรียนและนักข่าวให้ไปเยี่ยมชมศาลาไทยในงาน Shanghai Expo 2010 อีกทั้งยังได้เน้นย้ำถึงแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในไทยที่กลับสู่สภาพปกติ และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกครั้ง
ภายหลังการสัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตได้มอบของที่ระลึกจาก Business Information Center ให้กับคณะ ให้เกียรติลงนามบนเสื้อยืดของสมาคม Beijing Student Press Association และถ่ายรูปร่วมกับคณะนักเรียน

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ