คณะผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมโรงเรียนระดับมัธยมปลายในปักกิ่ง

คณะผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมโรงเรียนระดับมัธยมปลายในปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 คณะผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำโดยคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และคณะได้เดินทางเยือนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกรุงปักกิ่งจำนวนสองแห่ง
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมที่สี่กรุงปักกิ่ง (Beijing No.4 High School) และโรงเรียนมัธยมที่แปดกรุงปักกิ่ง (Beijing No. 8 High School) เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้าง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับโรงเรียนมัธยมทั้งสองแห่ง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนของโรงเรียนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ทางโรงเรียนมหิดลฯ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์นานาชาติ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ โรงเรียนมหิดลฯ จึงเชิญคณะผู้บริหารและนักเรียนเยือนประเทศไทยเพื่อนำผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากโรงเรียนทั้งสอง เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการดังกล่าวด้วย

อนึ่ง คณะของโรงเรียนมหิดลฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนมัธยมในเมืองจี่หนาน มณฑลซานตงและโรงเรียนมัธยมในนครเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

นายอิสระพันธ์ ชวันกุล
เรียบเรียง

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ