คณะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พบหารือและเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้บริหารและอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 15 คน นำโดยนางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในระหว่างอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยในกรุงปักกิ่ง ที่ควรมีเป้าหมายเป็นศูนย์ที่รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยให้สาธารณรัฐประชาชนจีนรู้จักอย่างรอบด้าน อาทิ นาฏศิลป์ไทย การแสดงไทย การสอนทำอาหารไทย มวยไทย ฯลฯ และมีการกำหนดปฏิทินการดำเนินการทั้งปีเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง โดยจัดการแสดงทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ ในจีน

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังกล่าวอีกว่าไทยควรมุ่งกระซิบความสัมพันธ์กับจีนในด้าน Soft power เนื่องจากไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความร่วมสมัย สามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากและอยู่เหนือประเด็นทางการเมือง ปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สังคมจีนโดยเฉพาะเยาวชนจีนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวาง

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง