คณะสภาธุรกิจไทย-จีนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

คณะสภาธุรกิจไทย-จีนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 คณะสภาธุรกิจไทย-จีน นำโดยนายธนากร เสรีบุรี อดีตประธานสภาธุรกิจไทย-จีน และนายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานสภาธุรกิจไทย-จีนคนปัจจุบัน นำทีมรองประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการของสภาธุรกิจไทย-จีนชุดใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตวิบูลย์ คูสกุล โดยมีทีมประเทศไทยฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตประกอบด้วยอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมการลงทุน และหอการค้าไทยในจีนเข้าร่วมด้วย โดยสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ และประเด็นโอกาสที่เห็นควรร่วมกันผลักดัน โดยก่อนหน้านี้ คณะสภาธุรกิจไทย-จีน ได้พบหารือกับ China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างนักธุรกิจไทย-จีน

SHARE