คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาสรสาสน์เอกตราได้แวะเยี่ยมเยือนสถานเอก อัครราชทูตฯ

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาสรสาสน์เอกตราได้แวะเยี่ยมเยือนสถานเอก อัครราชทูตฯ

เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 คณะ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาสรสาสน์เอกตราได้แวะเยี่ยมเยือนสถานเอก อัครราชทูตฯ โดยนายพิรุณ ลายสมิต อัครราชทูต และ น.ส.เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ เลขานุการเอก (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย- จีน

การ เดินทางเยือนปักกิ่งของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราในครั้งนี้ เนื่องจากวงดนตรีซิมโฟนิคแบนด์ของโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากทางการจีนให้ เข้าร่วมงาน Beijing International Band Festival 2009 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 -22 กรกฎาคม 2552 ที่กรุงปักกิ่ง ในโอกาสนี้ วงได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra มาร่วมแสดงให้ผู้ชมชาวจีนได้รับชมด้วย และ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมชาวจีน รวมทั้ง ได้รับคัดเลือกจากผู้จัดงานให้เแสดงในวันปิดงานด้วย ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอย่างสูงของวงดนตรีเยาวชนของไทย ที่ได้สร้างความประทับใจแก่ชาวจีนและสร้างชื่อเสียงของไทยในต่างประเทศ

SHARE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ