คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐและสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจของจีนจำนวน 14 คน เยือนประเทศไทย

คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐและสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจของจีนจำนวน 14 คน เยือนประเทศไทย

สอท. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐและสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจของจีนจำนวน 14 คน เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2552

โดยคณะได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสภาธุรกิจไทย-จีน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและความน่าลงทุนของประเทศ ไทย ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร เช่น พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งได้เรียนทำอาหารไทยและอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ พักผ่อนกับชายหาดขาวสะอาดและท้องทะเลแสนงามของเกาะสมุย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคณะอย่างยิ่ง เป็นการเผยแพร่ความงามของประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศไทยในหมู่ ชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญในภาครัฐและสื่อมวลชนของจีน

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ