คลิปวีดิโอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย

คลิปวีดิโอสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕