ความช่วยเหลือของไทยต่อกรณีเหตุแผ่นดินไหวในจีน

ความช่วยเหลือของไทยต่อกรณีเหตุแผ่นดินไหวในจีน


จากกรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ที่มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ยังผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจีนอย่างมหาศาล ประเทศไทยในฐานะมิตรของจีนได้เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ได้มอบความช่วยเหลือแก่จีน โดยทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระราช สาส์นแสดงความเสียพระทัยถึงประธานาธิบดีจีน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมอบสิ่งของพระราชทาน ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เต็นท์และชุดยังชีพต่างๆ นอกจากนี้ รัฐบาล เอกชนและประชาชนชาวไทยยังได้มอบความช่วยเหลืออื่นๆ ให้แก่จีนเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่างกัน

ความช่วยเหลือพระราชทาน/หน่วยงานไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สิ่งของพระราชทาน 2,937,000 บาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 100,000 หยวน
เต้นท์ 1,500 หลัง
ชุดยังชีพ 500 กล่อง
คณะรัฐมนตรี เงินช่วยเหลือ 500,000 USD
สภากาชาดไทยและมูลนิธิชัยพัฒนา เงินช่วยเหลือ 100,000 USD
หอการค้าไทย-จีน เต้นท์และเงินช่วยเหลือ 150,000 USD
จังหวัดสุพรรณบุรี (ในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง) เงินช่วยเหลือ 62,662 หยวนสอท./สกญ. ในจีนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เงินช่วยเหลือ 250,000 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เงินช่วยเหลือ 5,200 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เงินช่วยเหลือ 44,470 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว เงินช่วยเหลือ 28,000 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เงินช่วยเหลือ 22,000 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เงินช่วยเหลือ 20,000 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เงินช่วยเหลือ 5,000 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เงินช่วยเหลือ 4,200 หยวน
เต้นท์ 100 หลัง 54,000 หยวน
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เงินช่วยเหลือ 15,000 HKDรวมทั้งหมด                                                                                 447,870   หยวน

รวมเฉพาะ สกญ. ในจีน                                                                 197,870   หยวนภาคเอกชนไทยในจีนหอการค้าไทยในจีน เงินช่วยเหลือ 62,800 หยวน
ผู้ประกอบการไทยในมณฑลเสฉวน อาหารแห้ง 60,000 หยวน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ยืมรถขุดเจาะ 21 คัน

 

 สมาคมสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เงินช่วยเหลือ 100,000 USD

 

รวมมูลค่าเงินและสิ่งของช่วยเหลือจากไทยประมาณ                                 7,800,000 หยวน

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ