งานลอยกระทงของสมาคมนักเรียนไทยในเทียนจิน

งานลอยกระทงของสมาคมนักเรียนไทยในเทียนจิน


เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 สมาคมนักเรียนไทยในเทียนจินและสมาคมนักเรียนจีนมหาวิทยาลัยเทียนจินได้ร่วม จัดงานเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยจีน ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทียนจิน


โดย ได้นำงานวันลอยกระทงของไทยมาเป็นหัวข้อหลักสำหรับการจัดงาน ในงานมีการรับประทานอาหารไทย การแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนไทยและนักเรียนจีน การเล่นเกมส์ชิงรางวัลและในช่วงท้ายของงานมีการร่วมกันลอยกระทงของนักเรียน ไทยและนักเรียนต่างชาติในทะเลสาบของมหาวิทยาลัย ในงานนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติกว่า 300 คน


SHARE