งานวันลอยกระทง ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2566 “สนุกกันจริงวันลอยกระทง”

งานวันลอยกระทง ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2566 “สนุกกันจริงวันลอยกระทง”

        นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน “สนุกกันจริงวันลอยกระทง” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

        นายพีรวัส  วิศิษฏ์ธรรมศรี ประธานสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง กล่าวรายงานโดยสรุปว่างานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สนุกกันจริงวันลอยกระทง” โดยเหล่านักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง ซึ่งถือเป็นงานใหญ่งานแรกที่สมาคมฯ จัดขึ้นภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลอยกระทง การออกร้านขายอาหารไทย การเล่นเกมส์ชิงรางวัล รวมทั้งยังมีการประกวด Full Moon Star ซึ่งเป็นโอกาสให้เหล่าผู้เข้าประกวดทั้งไทยและต่างชาติรวม 15 คน ได้แสดงความสามารถพิเศษและเผยแพร่วัฒนธรรมของตนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม

       งานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่งแล้วยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวจีน ผ่านเทศกาลสำคัญของไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย อาหารไทย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วย

SHARE