งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ที่โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดกับโรงแรม JW Marriott เพื่อเผยแพร่อาหารไทย ผลิตภัณฑ์ของไทย และศิลปวัฒนธรรมและการแสดงของไทยให้แก่แขกชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยในช่วงพิธีเปิด มีการแสดงของวงดนตรีสุนทราภรณ์และคณะนาฏศิลป์ของบัณฑิตพัฒนศิลป์จากประเทศไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติกว่า 100 คน รวมทั้งคณะทูตานุทูตประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมงาน หลังจากนั้น แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ซึ่งเป็นอาหารและขนมไทย จากฝีมือคณะผู้ประกอบ อาหารจากวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้วย

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ