งานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีถิ่นฐานในกรุงปักกิ่ง

งานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีถิ่นฐานในกรุงปักกิ่ง

สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีถิ่นฐานในกรุงปักกิ่ง
ร่วมฉลองเทศกาลวันตรุษจีนกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 นายหวัง ซ่งต้า นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีถิ่นฐานในกรุงปักกิ่งและอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการจีนโพ้นทะเลของสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน
ในการนี้ ฯพณฯ นายรัฐกิจ มานะทัต ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนซึ่งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยดังกล่าวเสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของตนเองโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนด้วยพระองค์เองเมื่อต้นปี 2552 และยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะโรงเรียนที่เมืองเหมียนหยางด้วย
ทั้งนี้นายหวัง ซ่งต้านายกสมาคมฯ และนายหลี่ เม่าที่ปรึกษาอาวุโส ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสถานเอกอัครราชทูตฯที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯมาโดยตลอด

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ