งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551

งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551

    เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 18.30-21.30 น. นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยาได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์หยู หย่งซิน (俞永新) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2551 พร้อมด้วยภริยาและนางเสิ่น ฉี (沈琦) รองผู้อำนวยการของสถาบันควบคุมชีวเภสัชแห่งชาติ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและคู่สมรส รวมทั้งผู้แทนประจำภูมิภาคประจำจีนและมองโกเลีย สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับ

     ศ.นพ.หยู หย่งซินในนามรัฐบาลไทยอีกครั้งหนึ่ง และได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้นคว้าวิจัยวัคซีนและด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ศ.นพ.หยู หย่งซิน ผู้อำนวยการเกียรติคุณ แผนกวัคซีนไวรัส สถาบันควบคุมชีวเภสัชแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551 สาขาการสาธารณสุข ใช้เวลากว่าสามทศวรรษในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ สายพันธุ์ เอสเอ 14-14-2 จนสามารถลดอัตราการตายให้กับเด็กทั่วประเทศจีนกว่า 200 ล้านคน รวมถึงผู้ป่วยทั่วภาคพื้นทวีปเอเชีย รอดพ้นจากการเสียชีวิตหรือพิการได้หลายร้อยล้านคนเช่นกัน

  

    ทั้งนี้ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี 2551 สาขาการแพทย์ ได้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์แซจิโอ เอ็นริเก้ เฟเรย์ร่า (Emeritus Professor Doctor Sergio Henrique Ferreira) สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ มิชิอากิ ทากาฮาชิ (Emeritus Professor Doctor Michiaki Takahashi) และศาสตราจารย์ นายแพทย์หยู หย่งซิน (Professor Doctor Yu Yongxin) ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลได้แสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการเข้ารับพระราชทานรางวัลดังกล่าว
SHARE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ