งาน The World’s Largest Thai Dinner by Marriott

งาน The World’s Largest Thai Dinner by Marriott

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 โรงแรมในเครือแมริออททั้งในกรุงปักกิ่งและนครเทียนจิน รวม 12 แห่งภายใต้แบรนด์โรงแรม 5 ชื่อ ได้ร่วมกันจัดงาน “The World’s Largest Thai Dinner” ที่โรงแรม Marriott City Wall กรุงปักกิ่ง เพื่อขอบคุณลูกค้าชาวจีนและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เครือโรงแรม Marriott จัดงานโดยมีแนวความคิดหลัก และได้เลือกที่จะใช้แนวความคิดเกี่ยวกับ “ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย การเชื่อมโยงระหว่างไทยและจีน และสนับสนุนให้ลูกค้าของ Marriott ในจีนเดินทาง ไปท่องเที่ยวที่ไทย
เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา และภริยา ได้ให้เกียรติไปร่วมงาน กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน และจับสลากรางวัลใหญ่ภายในงานด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตได้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ทั้งการมอบรางวัลใหญ่ ซึ่งเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับปักกิ่ง-กรุงเทพฯ การให้สิ่งของสำหรับประดับตกแต่งภายในงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านการจัดงาน เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีแขกมาร่วมงานกว่า 250 คน และภายในงาน นอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการโรงแรมในไทยแล้ว อาหารที่จัดเสิร์ฟทั้งหมดเป็นอาหารและขนมไทย จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านอาหาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
นอกจากการจัดงานที่กรุงปักกิ่งแล้ว เครือโรงแรม Marriott ทั้งหมด 3,400 แห่งทั่วโลกจะจัดงานในลักษณะนี้ด้วย โดยภายหลังการจัดงาน โรงแรมจะนำจำนวนแขกทั้งหมดมารวมกันและขอบันทึกเป็นสถิติ World’s Largest Thai Dinner ใน Guinness World Record ด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕