ท่านทูตมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยจำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลจีน

ท่านทูตมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยจำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลจีน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2553 เวลา 15.00 น. นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้พบกับนายหู เจิ้งเยว่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยจำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลจีน เพื่อนำไปช่วยเหลือทางภาคใต้ของจีนที่ประสบภัยพิบัติ
เอกอัครราชทูตได้กล่าวว่า แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก แต่ก็เป็นการแสดงถึงน้ำใจของชาวไทยที่มีต่อชาวจีน โดยเฉพาะในยามที่จีนต้องประสบภัยพิบัติ ซึ่ง นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยได้เน้นย้ำเช่นกันว่า เป็นความห่วงใยในฐานะมิตรประเทศของกันและกัน นายหู เจิ้งเยว่ได้กล่าวขอบคุณสำหรับน้ำใจของรัฐบาลและประชาชนไทย และจะนำความห่วงใยของชาวไทยส่งไปให้ถึงประชาชนชาวจีนทางภาคใต้ รวมทั้งดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือนี้ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ