นักเรียนโรงเรียนประถมฉือเจียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนโรงเรียนประถมฉือเจียเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้กับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนประถมฉือเจียทั้งหมด 24 คน เพื่อพบปะพูดคุยและแนะนำประเทศไทยและวัฒนธรรมของไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย รวมทั้งสอนและนำนักเรียนรำไทยด้วยตนเอง พร้อมกับแจกของรางวัลไทย ๆ มากมาย ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดอาหารไทยเลี้ยงนักเรียนแบบเต็มอิ่ม ทำให้คณะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความเอร็ดอร่อยโดยถ้วนหน้า
กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ เอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่า เยาวชนเป็นอนาคตสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิดและความเข้าใจระหว่างไทยและจีน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕