นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการรถไฟของไทย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเจียวทง ปักกิ่ง

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการรถไฟของไทย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเจียวทง ปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 9.30 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาและบริหารจัดการรถไฟ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง ซึ่งโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟจีน และมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง โดยมีผู้บริหารด้านรถไฟของไทยและจีนเข้าร่วม อาทิ นายอนันต์ เจนงามกุลวิศกรอำนวยการศูนย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายเหลียวจูน รองประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง นายโจว เจี้ยนหวน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์  กรมสนับสนุนต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน และนายหวง ตี้ฟู ผู้จัดการทั่วไป บริษัท China Railway International Co., Ltd/ China Railway Corporation Co., Ltd

            การอบรมด้านรถไฟของไทย เป็นไปตามแผนการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมือด้านรถไฟไทย – จีน ครั้งที่ 6 ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  – 9 ตุลาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของไทย เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินรถไฟของการรถไฟจีนในภาพรวม และการจัดการการเดินรถ การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการการขนส่ง และการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สิน

          ในช่วงพิธีเปิด นางสาวกุนทินี ฯ กล่าวถึงการให้ความสำคัญในโครงการก่อสร้างพื้นฐานของรัฐบาล โครงการพัฒนาระบบรางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ที่จะมุ่งพัฒนาความเชื่อมโยงของไทยกับอาเซียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทย – จีน ที่มีมาช้านานกว่า 700 ปี แม้ว่าจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2518 และในปีนี้ เป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ40 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน โดยปัจจุบัน ทั้งสองฝ่าย มีความใกล้ชิดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและระหว่างประชาชน

            ในโอกาสนี้ นางสาวกุนทินีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้าร่วมการอบรมที่จะได้รับประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบรางและการบริหารจัดการของไทย ซึ่งนับเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ความร่วมมือด้านรถไฟที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับจีน รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณฝ่ายจีน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทรถไฟความเร็วสูงของจีน ที่ได้สนับสนุนการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้แทนหน่วยงานของไทยSHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕