นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นหัวหน้าคณะนำฝ่ายกงสุลและฝ่ายพาณิชย์ เดินทางเยือนนครเทียนจินเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นหัวหน้าคณะนำฝ่ายกงสุลและฝ่ายพาณิชย์ เดินทางเยือนนครเทียนจินเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

ในการเดินทางเยือนนครเทียนจินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นางสาวกุนทินีฯ และคณะได้เข้าพบนายหยาง กั๋วเปียว (Mr. Yang Guobiao) อธิบดีสำนักกิจการต่างประเทศนครเทียนจิน และเยี่ยมชมกิจการของชาวไทย (บริษัท CP Premix Tianjin จำกัด)  และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายวศินฯ และคณะได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรพบนักศึกษาไทยในนครเทียนจิน ณ มหาวิทยาลัยหนานไค  นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. และคณะเข้าพบนายหยาง กั๋วเปียว

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. และคณะเยี่ยมชมกิจการบริษัท CP Premix Tianjin จำกัด


นายวศิน ธรรมวาสี อทป. และคณะพบนักศึกษาไทยในนครเทียนจิน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ