นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นหัวหน้าคณะนำฝ่ายกงสุลและฝ่ายพาณิชย์ เดินทางเยือนนครเทียนจินเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นหัวหน้าคณะนำฝ่ายกงสุลและฝ่ายพาณิชย์ เดินทางเยือนนครเทียนจินเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

ในการเดินทางเยือนนครเทียนจินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นางสาวกุนทินีฯ และคณะได้เข้าพบนายหยาง กั๋วเปียว (Mr. Yang Guobiao) อธิบดีสำนักกิจการต่างประเทศนครเทียนจิน และเยี่ยมชมกิจการของชาวไทย (บริษัท CP Premix Tianjin จำกัด)  และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายวศินฯ และคณะได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรพบนักศึกษาไทยในนครเทียนจิน ณ มหาวิทยาลัยหนานไค  นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. และคณะเข้าพบนายหยาง กั๋วเปียว

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. และคณะเยี่ยมชมกิจการบริษัท CP Premix Tianjin จำกัด


นายวศิน ธรรมวาสี อทป. และคณะพบนักศึกษาไทยในนครเทียนจิน

SHARE

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔