นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นหัวหน้าคณะนำฝ่ายกงสุลและฝ่ายพาณิชย์ เดินทางเยือนนครเทียนจินเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นหัวหน้าคณะนำฝ่ายกงสุลและฝ่ายพาณิชย์ เดินทางเยือนนครเทียนจินเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

ในการเดินทางเยือนนครเทียนจินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นางสาวกุนทินีฯ และคณะได้เข้าพบนายหยาง กั๋วเปียว (Mr. Yang Guobiao) อธิบดีสำนักกิจการต่างประเทศนครเทียนจิน และเยี่ยมชมกิจการของชาวไทย (บริษัท CP Premix Tianjin จำกัด)  และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 นายวศินฯ และคณะได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรพบนักศึกษาไทยในนครเทียนจิน ณ มหาวิทยาลัยหนานไค  นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. และคณะเข้าพบนายหยาง กั๋วเปียว

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. และคณะเยี่ยมชมกิจการบริษัท CP Premix Tianjin จำกัด


นายวศิน ธรรมวาสี อทป. และคณะพบนักศึกษาไทยในนครเทียนจิน

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง