นายวราวุธ ชูวิรัชมอบเงินบริจากจากคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ

นายวราวุธ ชูวิรัชมอบเงินบริจากจากคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทน ฯพณฯ เอกอัครราชทูต มอบเงินสดจำนวน 27,900 หยวน ให้แก่นาง Anthea Webb ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติประจำกรุงปักกิ่ง (UNWFP) เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รวบรวมจากชุมชนไทยที่พักอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่ง ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานไทยทุกแห่งในกรุงปักกิ่งรวมทั้งครอบครัว ภาคเอกชนไทยที่ประกอบการในกรุงปักกิ่ง รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าว
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินในครั้งนี้

SHARE