นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบปะนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบปะนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง

    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12.00 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทรเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้พบปะกับนักศึกษาไทยกว่า 150 คนจาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วกรุงปักกิ่ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาไทย ซึ่งได้ทยอยเดินทางกลับมาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในจีน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แนะแนวและเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีกำหนดจัดในปีนี้ อาทิ เทศกาลไทย เทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านต่างๆ ในระหว่างเรียนหนังสือ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

     ภายในงาน ยังจัดให้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนการสมัครรับทุนการศึกษา โดยนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านกงสุลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานด้วย 

     นอกจากนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานโดยได้รับการสนับสนุนผลไม้และอาหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน และในโอกาสดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบกระเป๋าที่ระลึกของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมหน้ากากอนามัยชุดตรวจโควิด-19 และยารักษาโรค ให้นักศึกษาได้นำกลับไปใช้ด้วย   

SHARE