ปตท. สผ. (PTTEP) ร่วมจัดงาน Oil & Gas Conference and Exhibition in China ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2553 ณ กรุงปักกิ่ง ปูทางไทยเป็นเจ้าภาพ International Petroleum Technology Conference ในเดือนพฤศจิกายน 2554

ปตท. สผ. (PTTEP) ร่วมจัดงาน Oil & Gas Conference and Exhibition in China ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2553 ณ กรุงปักกิ่ง ปูทางไทยเป็นเจ้าภาพ International Petroleum Technology Conference ในเดือนพฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Oil & Gas Conference and Exhibition in China ซึ่งบริษัท ปตท. สผ. ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

ในระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิด ออท. เปี่ยมศักดิ์ฯ ได้พบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการพลังงาน เช่น นายโจว จี๋ผิง รองประธานบริษัท China National Petroleum Corp. (CNPC) บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของจีน นายหวัง จื้อกัง รองประธานบริษัท SINOPEC นาย George Kirkland รองประธานบริษัท Chevron รวมทั้งผู้บริหารจาก CNOOC, Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell ซึ่งเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปในอนาคตอันใกล้

นายโจว จี๋ผิง ได้กล่าวปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะรองรับแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรมพลังงานว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ สะอาด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักและวางแผนการสำรวจและการผลิตของบริษัทให้รองรับแนวโน้มการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยก๊าซธรรมชาติจะเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยรวมและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตต่างๆ ได้ด้วย

 

ทั้งนี้ มีผู้บริหารบริษัทเอกชนหลายรายสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย  และมีบางรายทราบว่า สถานการณ์กลับสู่ปกติแล้ว  ซึ่ง ออท. เปี่ยมศักดิ์ฯ ได้ให้ความมั่นใจในนโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลไทย และร่วมกับผู้บริหาร ปตท. สผ. ยืนยันความพร้อมในเรื่องไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อไปด้วย

SHARE