ประเทศไทยได้รับรางวัล “เขตการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจมากที่สุด”

ประเทศไทยได้รับรางวัล “เขตการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจมากที่สุด”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ทาง Global Times ได้จัดฟอรั่มสุดยอด “Global Times มองจีนกับโลก” และพิธีมอบรางวัลจากผลการประเมินของ Global Times ประจำปี 2013 ที่โรงแรม Beijing Regent Hotel โดยการมอบหมายจากเอกอัครราชทูต นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานและรับรางวัล “เขตการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับความสนใจมากที่สุด” จากผู้จัดงานฝ่ายจีน
อทป. ชัยรัตน์ฯ กล่าวขอบคุณ Global Times วิสาหกิจและสื่อจีนต่างๆ ที่สนับสนุนประไทยโดยตลอด และหวังว่าวิสาหกิจจีนจะให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยต่อไป

SHARE