ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง

             เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี แห่งการพระราชทานเพลิงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน โดยมีนางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมด้วย

               วัดเหมอัศวาราม ตั้งอยู่ในอาณาเขตวัดม้าขาว (วัดไป๋หม่าซื่อ) ถือเป็นวัดไทยนิกายเถรวาทแห่งแรกในประเทศจีน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2552 เกิดจากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยเป็นเจ้าภาพสละทรัพย์เพื่อก่อสร้างวัดขึ้นตามเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยมีพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และมีพิธีสมโภชฉลองครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

               นอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลแล้ว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป โดยนำศิลปะการแสดงพื้นบ้านกลองยาว คณะนักแสดงวงศิวบุตรมาจัดแสดง ณ วัดม้าขาว

อนึ่ง กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกิจการศาสนาและวัฒนธรรมของวัดไทยเถรวาทในจีน และยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ด้านกิจการศาสนาระหว่างไทย-จีนมากขึ้นด้วย

 SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ