ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดสัมมนาเกี่ยวกับการตรวจลงตราร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทย

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดสัมมนาเกี่ยวกับการตรวจลงตราร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทย

ฝ่ายกงสุลจัดสัมมนาเรื่องการตรวจลงตรา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจลงตรา (VISA) รวมถึงการเดินทางเข้าประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปักกิ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และทำความเข้าใจร่วมกันในการให้บริการด้านกงสุลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง