พิธีมอบมวลสารมงคลที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

พิธีมอบมวลสารมงคลที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และคณะข้าราชการและคนไทยในกรุงปักกิ่งได้เข้าร่วมพิธีมอบมวลสารมงคลที่วัดหลิงกวง เพื่อรับมอบมวลสารมงคลในนามรัฐบาลไทยในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ในงาน นายหวัง เจี้ยน เลขาธิการของสมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติจีน และพระครูฉางจ้าง เจ้าอาวาสวัดหลิงกวงได้ให้การต้อนรับคณะ และหารือกันความว่าประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันด้านพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด ดังจากเห็นได้จาก เมื่อปี พ.ศ. 2545-2546 วัดหลิงกวงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานที่พุทธมณฑลในประเทศไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 75 พรรษา
ในปีนี้ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ผู้แทนจากวัดพุทธ 5 แห่ง ได้แก่ วัดกว่างจี้ วัดหลิงกวง วัดฝ่าหยวน ในกรุงปักกิ่ง วัดหงฝ่า เมืองเซินเจิ้น วัดจีนจงหัว ที่ลุมพินี ประเทศเนปาล จึงได้มอบมวลสารมงคลให้กับรัฐบาลไทย โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสดังกล่าว ในโอกาสเดียวกัน คณะข้าราชการได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ