พิธีรับมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่โรงเรียนมัธยมที่สี่กรุงปักกิ่ง

พิธีรับมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่โรงเรียนมัธยมที่สี่กรุงปักกิ่ง

      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้เดินทางเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทยที่จัดโดยโรงเรียนมัธยมที่สี่กรุงปักกิ่ง

      กิจกรรมการบริจาคครั้งนี้เริ่มมาจากนักเรียนไทย ม.5 2 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากคณะครูและนักเรียนจำนวนมากในโรงเรียน โดยกิจกรรมการรวบรวมบริจาคครั้งนี้รวมทั้งหมด 13,510.32 หยวน สถานเอกอัครราชทูตฯได้จัดส่งเงินบริจาคดังกล่าวไปยังกระทรวงการต่างประเทศไทย เพื่อนำส่งต่อไปยังสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ