พิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม วัดไทยเถรวาทแห่งแรกในจีน ฉลองครบรอบ 1 ปี

พิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม วัดไทยเถรวาทแห่งแรกในจีน ฉลองครบรอบ 1 ปี

น.ส.กุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม ฉลองครบรอบ 1 ปี ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 ซึ่งถือเป็นวัดไทยนิกายเถรวาทแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธีฯ ได้แก่พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารพระธรรมมาจารย์ ยิ่นเล่อ เจ้าอาวาสวัดม้าขาว และพระมหาธวัชชัย ธัมมชโย หัวหน้าธรรมทูตไทยในจีน

วัดอัศวารามตั้งอยู่ในอาณาเขตวัดม้าขาวหรือวัดไป๋หม่าซื่อ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเกิดจากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยที่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าภาพก่อสร้างวัดขึ้นภายในอาณาบริเวณวัดม้าขาว เพื่อเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนสืบสานเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และมีพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหารขึ้นประดิษฐานบนบรมบรรพตภูเขาทองจำลอง เป็นการฉลองเปิดวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กันยายน 2557

น.ส.กุนทินีฯ กล่าวในช่วงพิธีฯ ว่า ความสำเร็จของการก่อสร้างวัดเหมอัศวารามถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความพยายามและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนของไทยและจีนที่มีศาสนาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และถือเป็นโอกาสยินดียิ่งที่ได้จัดพิธีฉลองฯ ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคลฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน และสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งพระองค์ท่านนับเป็นมหามิตรของชาวจีนและทรงเป็นที่รักและเคารพของชาวจีน

ในโอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีความแนบแน่น และจะเดินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะด้านศาสนาและความใกล้ชิดระหว่างประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน

SHARE