ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tea Gathering ของ ASEAN Ladies Circle

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tea Gathering ของ ASEAN Ladies Circle

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2555 นางหัทยา คูสกุล ภริยาเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tea Gathering ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประเพณีปฏิบัติของสมาคมสตรีอาเซียน ณ กรุงปักกิ่ง (ASEAN Ladies Circle : ALC) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม และเพื่อใช้โอกาสดังกล่าวในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความนิยมให้เป็นที่รู้จักลึกซึ้งในหมู่ประเทศอาเซียน โดยในงานนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้รับเกียรติจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ซึ่งเดินทางมาร่วมงานเทศกาลไทยในช่วงดังกล่าว โดยได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาขับกล่อมให้สตรีอาเซียนในกรุงปักกิ่งได้รับฟัง หลังจากนั้น ได้มีการสอนรำวง และเต้นตะลุง ให้เอกอัครราชทูตอาเซียนที่เป็นสตรี ภริยาเอกอัครราชทูตอาเซียน และสตรีอาเซียน
ตบท้ายด้วยการรับประทานของว่างแบบไทย ๆ ด้วยฝีมือของคณะผู้ประกอบอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งมาเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารไทย ณ กรุงปักกิ่งในช่วงเวลาดังกล่าว นับเป็นงานที่ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่อาเซียนและเผยแพร่ความนิยมในอาหารและวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕