รองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐ ประชาชนจีน กงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีน คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง นักธุรกิจไทยในจีน และผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง

รองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐ ประชาชนจีน กงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีน คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง นักธุรกิจไทยในจีน และผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.30-12.30 น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีน รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง คณะนักธุรกิจไทยในจีน และผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง รวมประมาณ 70 คน ที่ห้อง Ballroom C โรงแรม China World

ในการเปิดการประชุม นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีฯ ที่ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ระหว่างการเยือนจีนในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพลเอกธนะศักดิ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยก่อนเยือนกรุงปักกิ่ง พลเอกธนะศักดิ์ ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 11 ที่นครหนานหนิง ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2557 และจึงเดินทางมาพบหารือกับผู้นำฝ่ายทหารของจีนที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นโอกาสที่รองนายกรัฐมนตรีฯ จะมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับเอกอัครราชทูตฯ กงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีน และคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจไทยในจีน และผู้แทนนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-จีน และการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในจีน ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริม soft power ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในความสัมพันธ์ในอนาคต

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้บรรยายสรุปพัฒนาการทางการเมืองของไทย และมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม โดยเน้นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับจีน เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีนในทุกมิติ และการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทย โดยขอให้คนไทยทุกคนและหน่วยงานไทยต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความสุจริต พร้อมทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ก่อนปิดการประชุม รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ กับผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในจีน รวมถึงแนวทางการศึกษาของนักเรียนไทยในจีน

ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม ที่ห้อง Ballroom D โรงแรม China World ด้วย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 19.00-21.00 น เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่รองนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อเป็นเกียรติและต้อนรับการเยือนกรุงปักกิ่งของรองนายกรัฐมนตรีฯ และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

SHARE