รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภาสตรีไทยเดินทางเยือนจีน

รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภาสตรีไทยเดินทางเยือนจีน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภาสตรีของไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 7 – 12 กันยายน 2553 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภาสตรีของไทยและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวม 22 คน เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้ โดยคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตด้วย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต และนายชัยรัตน์ พรทิพย์วราเวทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของจีนให้คณะรับฟังด้วย

SHARE