รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อจัดงาน Thailand Fantastic Fruit

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อจัดงาน Thailand Fantastic Fruit

      เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำคณะเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อจัดงาน Thailand Fantastic Fruit เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้ไทยที่กำลังอยู่ในช่วงมีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างมากมายหลายชนิด โดยมีห้าง Lotus เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน และจะจัดให้มีซุ้มผลไม้ไทยวางเด่นอยู่ในส่วนซูปเปอร์มาเก็ตทั่วทั้ง 8 สาขาของห้าง Lotus ในกรุงปักกิ่งตลอดเดือนกรกฎาและสิงหาคม 2554

      ในพิธีเปิดงานดังกล่าว มีข้าราชการ แม่บ้าน นักเรียน และนักธุรกิจไทยให้เกียรติเข้าร่วมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง และมีประชาชนจีนที่กำลังจับจ่ายสินค้าในห้าง Lotus เข้าร่วมชมให้ความสนใจจำนวนมาก โดยผลไม้ไทยเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนจีนอยู่แล้ว ทั้งมะม่วง มังคุด ลำไย กล้วยไข่ และที่ขาดเสียไม่ได้คือ ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ รวมทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่นของจีนได้ให้ความสนใจสัมภาษณ์ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมที่นำผลไม้ไทยเข้าสู่เมืองจีน รวมทั้งแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลไม้ไทยชั้นดีที่ขายอยู่ในกรุงปักกิ่งอีกด้วย

      ในปัจจุบัน จีนอนุญาตให้ไทยส่งผลไม้เข้ามาขายจำนวน 23 ชนิด ซึ่งผลไม้ไทยเป็นที่นิยมมาก แต่หลายชนิดยังมีราคาสูง ถือเป็นสินค้า lifestyle สำหรับคนมีระดับ ซึ่งชาวจีนก็มีฐานะร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ฐานลูกค้าผลไม้ไทยในจีนขยายตัวตามเศรษฐกิจของประเทศจีนอย่างรวดเร็วไปด้วย

SHARE