รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism Queen ที่ประเทศจีน

รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism Queen ที่ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 นางสาววิลาสินี กัลยาเลิศ หรือใบเตย รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี 2553 ได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614 และได้รับความสนใจจากชาวจีนและชาวต่างชาติขอถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนสาวงามของไทยอย่างคับคั่ง
นางสาววิลาสินี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism Queen of the Year International 2010 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 26 กันยายน 2553 ที่มณฑลชานตง ซึ่งมีตัวแทนสาวงามจากประเทศและหมู่เกาะต่างๆ เข้าร่วมการประกวดกว่า 90 คน โดยสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้กับนางสาววิลาสินีได้ที่เว็บไซต์ทางการของการประกวด www.misstqi.com

ในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวพราวนภัส เลิศอัมรานนท์ หรือปลายฝน ได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง เพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Friendship International 2010 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 29 กันยายน 2553 ที่มณฑลหูเป่ย โดยสามารถร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนางสาววิลาสินีได้ที่เว็บไซต์ทางการของการประกวด www.missfriendshipinternational.com

*รูปที่ 1 ปลายฝน พราวนภัส
รูปที่ 2 ใบเตย วิลาสินี

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ