รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ณ กรุงปักกิ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.30 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในฐานะแขกเกียรติยศฝ่ายไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน (Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Counties-CPAFFC) ณ ห้อง Summit Ballroom โรงแรม China World Summit Wing กรุงปักกิ่ง โดยมีนางเหยียน จุ้นฉี รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ในฐานะแขกเกียรติยศฝ่ายจีน และผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ได้แก่ เอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กงสุลใหญ่ในจีน ทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง คณะตูทานุทูต เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน มิตรประเทศไทยประจำจีน อดีตเอกอัครราชทูตจีน/ประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศจีน และหน่วยงานภาครัฐอื่นของจีน ตลอดจนภาคเอกชนไทยและจีน สื่อมวลชนจีน และนักเรียนนักศึกษาไทย

            ในช่วงงาน Reception (18.00-19.00 น.) ก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะพูดคุยกับแขกผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง โดยมีการบรรเลงดนตรีไทยและจีน โดยศิลปินจากสถาบันบัณฑิลพัฒนศิลป์ ได้แก่ กลอง จะเข้ ซอ และกู่เจิง รวมถึงการสาธิตขนมหวานไทย ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และลูกชุบ            เวลา 18.40 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางเหยียน จุ้นฉี รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ณ ห้องรับรอง โรงแรม China World Summit Wing ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีน อาทิ ภาพพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพประวัติศาสตร์การร่วมลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และภาพกิจกรรมของผู้นำไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมทั้งการจัดแสดงซองไปรษณียากร เหรียญที่ระลึก จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศจีน ไปรษณียากรที่ระลึก จัดทำโดยไปรษณีไทย            ช่วงพิธีเปิด นายซือ กวางเซิง นายกสมาคมมิตรภาพจีน-ไทย นายกร ทัพพะรังสี ในฐานะ counterpart ของ CPAFFC และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ขึ้นกล่าวสุนทรภพจน์ตามลำดับ            หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้ร่วมลงนามซองไปรษณียกรที่ระลึก และแลกเปลี่ยนของที่ระลึก พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียริติ            ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและจีน “ระบำไทยจีนสัมพันธ์” “ระบำรับขวัญข้าว” โดยนักแสดงจากสถาบันบัณฑลพัฒนศิลป์ “การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้า” โดยนักแสดงจาก Beijing Hebei Bangzi Local Opera Troupes และการขับร้องเพลงโดยนางสาววนัฏษญา วิเศษกุล นักเรียนไทย อายุ 16 ปี ซึ่งมีชื่อเสียงในจีนจากการเข้าแข่งขันในรายการโทรทัศน์ The Voice of China ปีที่ 4            อนึ่ง พ.ศ. 2558 เป็นโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและจีนจะร่วมกันกระชับมิตรภาพให้ใกล้ชิดเป็นพิเศษ ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและการเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” (Strategic Comprehensive Cooperative Partnership) และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ ทั้งการเมือง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และการไปมาหาสู่ในระดับประชาชน และกรอบพาหุภาคด้วย

 SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ