รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาธิการจีน-อาเซียนครั้งที่ 1 ที่เมืองกุ้ยโจว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาธิการจีน-อาเซียนครั้งที่ 1 ที่เมืองกุ้ยโจว

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาธิการจีน-อาเซียนครั้งที่ 1 (1st China2ASEAN Education Minister Roundtable Conference) ที่เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีนและประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
การจัดการประชุมครั้งนี้มีขึ้นตามข้อเสนอของนายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนที่เสนอในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิทที่หัวหิน ประเทศไทย และจีนรับที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งแรก โดยที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะ การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของไทยได้กล่าวนำในหัวข้อการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียน (Strengthening China-ASEAN Education Cooperation and Exchange) ด้วย
ที่ประชุมได้รับรองประกาศกุ้ยหยาง (Guiyang Statement of China-ASEAN Education Minister Roundtable Conference) ซึ่งมีสาระโดยสรุปว่า ทุกประเทศเห็นพ้องกันว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความยากจน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างขีดความสามารถและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่ละประเทศมีระบบการศึกษาที่มีแบบแผนเฉพาะของตนเองซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและยังสนับสนุนการจัดตั้งกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกันระหว่างประเทศอาเซียนกับจีน นอกจากนั้น ที่ประชุมยังสนับสนุนข้อเสนอของฝ่ายจีนที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนค่ายเยาวชนจีน-อาเซียนด้วย และเห็นพ้องกันที่จะร่วมขจัดอุปสรรคและขยายความร่วมมือทางด้านการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้
ในโอกาสนี้ นายชินวรณ์ฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายหยวน กุ้ยเหริน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีนด้วย โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะขยายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา และได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลจีนได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยปีละ 1,200 ทุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีนเดินทางเยือนประเทศไทยด้วย
ทั้งนี้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ตามคำเชิญของนายห่าว ผิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ