ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ปักกิ่ง

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ปักกิ่ง

ท่านที่ประสงค์จะลงทะเบียนขอเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่ง ขอให้กด download แบบฟอร์มข้างต้น (คลิกขวา เลือก save picture as.. จากนั้น สั่ง print เพื่อกรอกข้อความต่อไป) และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ขอให้ส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– ยื่นด้วยตนเองที่ สอท หรือฝ่ายกงสุล

– ส่งไปรษณีย์มาที่ เลขที่ 40 Guanghua lu Chaoyang Beijing 100600

– ส่งโทรสารมาที่ 010 6566 4469

– อีเมลมาที่ [email protected]

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนาฏศุภางค์ หมายเลขโทรศัพท์ 010 6566 1149 ext 117

:: ประเทศก้าวไกล ประชาธิปไตยก้าวหน้า เลือกคนดีเข้าสภา เพื่ออนาคตข้างหน้าของเมืองไทย ::

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ