วงนักร้องประสานเสียงของไทยได้รับรางวัลในการประกวดนักร้องประสานเสียงโลก ครั้งที่ 6 (Sixth World Choir Games)

วงนักร้องประสานเสียงของไทยได้รับรางวัลในการประกวดนักร้องประสานเสียงโลก ครั้งที่ 6 (Sixth World Choir Games)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.30 น. ที่ International Exhibition Center of China Textile City เมืองเส้าชิง มณฑลเจ้อเจียง ได้มีพิธีเปิดการประกวดนักร้องประสานเสียงโลก ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -26 กรกฎาคม 2553 มีวงนักร้องประสานเสียงจากประเทศต่างๆ จาก 80 ประเทศ เข้าร่วมการประกวด ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็นสองประเภทคือ ประเภททั่วไป (Open Category) และประเภทแชมเปี้ยน (Champion Category) โดยประเทศไทยได้ส่งวงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทแชมเปี้ยน จำนวน 2 วง คือวง The Montfort Children’s Choir และวง Thai Youth Choir โดยวงเยาวชนของไทยได้รับรางวัล ดังนี้

 1. เหรียญทองแดง Champion ประเภทที่ 1 Young Children’s Choirs วง The Montfort Children’s Choir 
 2. เหรียญเงิน Champion ประเภทที่ 6 Mixed Youth Choirs วง Thai Youth Choir 
 3. เหรียญเงิน Champion ประเภทที่ 17 Gospel and Spiritual วง Thai Youth Choir 
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ น.ส. เอกจิต กรัยวิเชียร อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วย น.ส. เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดนักร้องประสานเสียงโลก ครั้งที่ 6 และเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 2500 ปีของการสถาปนาเมืองเส้าชิง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โดย น.ส.เอกจิตฯ ได้เป็นผู้แทนของคณะทูตานุทูตเข้าเยี่ยมคารวะนาย Zhang Jinru เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเส้าชิงด้วย

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง