วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชา

วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชา

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชา              วัดเหมอัศวาราม ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560 โดยพระสงฆ์ไทยได้นำพุทธศาสนิกชนชาวจีนเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ในโอกาสนี้ พระธรรมาจารย์จีนเมี่ยวทง รองเจ้าอาวาสวัดม้าขาวนำพระสงฆ์วัดม้าขาวเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ยังเป็นการสานสัมพันธ์ด้านศาสนาไทย-จีน นิกายเถรวาทและมหายานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

                               

                                  

******************

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕