วันที่ 4 กันยายน 2553 นางเล่อ อ้ายเม่ย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้จัดงานโดยเชิญคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง องค์การระหว่างประเทศ และรัฐวิสาหกิจต่างๆของจีน รวม 65 หน่วยงาน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลนานาชาติ

วันที่ 4 กันยายน 2553 นางเล่อ อ้ายเม่ย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้จัดงานโดยเชิญคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง องค์การระหว่างประเทศ และรัฐวิสาหกิจต่างๆของจีน รวม 65 หน่วยงาน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลนานาชาติ

วันที่ 4 กันยายน 2553 นางเล่อ อ้ายเม่ย ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้จัดงานโดยเชิญคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง องค์การระหว่างประเทศ และรัฐวิสาหกิจต่างๆของจีน รวม 65 หน่วยงาน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลนานาชาติ “ความรักไร้พรมแดน ” ณ สวนสาธารณะฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไปบริจาคให้กับกองทุนผู้พิการฝูลี่ ซึ่งจะนำไปสร้างศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ณ ศูนย์ประสบภัยโคลนถล่ม เมืองโจวฉวี่ มณฑลกานซู และเมืองซีไป่โพ มณฑลเหอเป่ย 

ในช่วงเช้าของวันดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและภริยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและภริยา ประธานกองทุนผู้พิการฝูลี่ เอกอัครราชทูต และนักการทูตจากประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานกว่า 60 คน โดยมีการแสดงจากกลุ่มศิลปะคนพิการจีน และการแสดงประจำชาติจากประเทศต่างๆ มาร่วมแสดงในงานด้วย 
สถานเอกอัครราชทูตไทย นำโดยภริยาเอกอัครราชทูตและคู่สมรสได้นำของที่ระลึกจากไทยเข้าร่วมออกร้านด้วย ซึ่งสินค้าไทยได้รับความนิยมอย่างมาก หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม สถานเอกอัครราชทูตได้บริจาคเงินร่วมสมทบทุนในการนี้ 20,050.80 หยวน 
ภายในงานยังมีซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกและอาหารจากนานาประเทศและองค์กรต่างๆกว่า 90 ซุ้ม ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก หลังจากการจัดงานจำหน่ายของเพื่อการกุศลในครั้งนี้รวบรวมเงินได้กว่า 1,400,000 หยวน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ